A digitalbau.hu webáruház üzletszabályzata

Tisztelt Látogatónk / Ügyfelünk !

Amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, kérem figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Az alábbiakban a Digitalbau.hu webáruház ( továbbiakban honlap) üzletszabályzatát olvashatja, mely összefoglalja a vásárlási és felhasználási feltételeket továbbiakban (ÁSZF.), mely egyben magyar nyelvű vásárlási szerződés is. A szerződés összeállításakor maximálisan figyelembe vettük a törvényi előírásokat és a korábbi évek tapasztalatát annak érdekében, hogy ügyfeleink vásárlásaikat alapos információk birtokában bonyolíthassák. Jelen ASZF. a Webáruházak Kft továbbiakban ( Szolgáltató) https://www.digitalbau.hu/ honlapon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél ( a továbbiakban együttesen Felek) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A honlapon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások , az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. szabályozza.

A webáruház üzemeltetője:
Név: Webáruházak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Rövid név: Webáruházak Kft.
Székhely: 8411 Veszprém – Kádárta, Szövetkezet u 4.
Adószám: 14736359-2-19
Közösségi adószám:HU 14736359
Cégjegyzékszám:19-09-511470 vezetve Veszprémi Járásbíróságnál mint Cégbíróságnál
D-U-N-S szám: 40-121-9242
(8200 Veszprém, Vár u. 19)
Szerződés nyelve : Magyar
Elektronikus elérhetőség: https://www.digitalbau.hu/, kata(kukac)digitalbau.hu
telefonszám: 88/786 618 , 30/552 4331
Képviselő: Maczkó Károly ügyvezető

1./Általános információk:
Az alábbi részletezett Általános Szerződési és felhasználási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) egymással kölcsönös szerződésben álló felekre vonatkozik, egyrészről a honlap ( https://www.digitalbau.hu/ ) használóira, (továbbiakban Ügyfél), másrészről a Webáruházak Kft-re (továbbiakban Szolgáltató). Ennek megfelelően a termék/ek megrendelésével a Vevő szerződést köt az eladóval, ezáltal felek kinyilvánítják, hogy teljes mértékben elfogadják az ÁSZF-ben foglaltakat az oldal használatára, rendelésre vonatkozóan.

A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződést írásban foglalt szerződésnek minősül , a Szolgáltató iktatja és annak létrejöttétől fogva 5 évig megőrzi, ezáltal visszakereshető.

Az ÁSZF. létrehozásakor a Szövetség az Elektronikus Kereskedelem Etikai Kódexében foglalt irányelveket vettük figyelembe.

A Kódex szövege:
” 1. A kereskedő csak akkor hozhatja nyilvánosságra webáruházát, ha az megfelel minden érvényben lévő jogi szabályozásnak, illetve működését tekintve teljesíti a következő pontokban foglaltakat. [ legalitás elve] 2. A kereskedő vállalja, hogy minden tudásával és eszközével arra törekszik, hogy vásárlói számára maximális kiszolgálást nyújtson, ezzel is eleget téve a vevő centrikus (fogyasztó centrikus) kereskedői magatartás követelményeinek. [ vevőkért elv ] 3. A kereskedő felelősséggel tartozik az általa forgalmazott termékek és/vagy szolgáltatások eredetiségéért, minőségéért, elérhetőségéért, az azokról feltüntetett információk tartalmáért, valamint azért is, hogy a kínálatban szereplő összes termék és/vagy szolgáltatás mindenkor elérhető/megvásárolható legyen. [ tartalmi elv ] 4. A kereskedő, a saját webáruházában szereplő adatok beszerzését saját erőforrásaiból valósítja meg; szigorúan elítélendő a webáruházak tartalmának, adatainak, működési elveinek jogtalan másolása, lopása. [ egyediség elve ] 5. A kereskedő maximálisan köteles betartani az adatkezelési elvekre vonatkozó törvényi előírásokat, így köteles gondoskodni a vásárlói (partnerei) által szolgáltatott személyes információk biztonságáról. [adatkezelés elve] 6. A kereskedőnek jogában áll termékeit és/vagy szolgáltatásait, az eladás ösztönzése érdekében reklámozni, tilos azonban a reklámokban valótlant, és/vagy megtévesztőt állítania, különös tekintettel arra, ha ezzel a vásárlóját megtévesztené, anyagilag károsítaná. [tisztesség elve] “.

2./Rendelési információk 
A webáruházban megvásárolható termékeket  megrendelni az alábbiak szerint lehetséges:

– Online a kosár használatával,

– E-mailen:  kata(kukac)digitalbau.hu
A minimálisan szükséges adatok a rendelés teljesítéséhez, számlázási cím, szállítási cím, a terméket átvevő mobiltelefon száma és a vásárolni kívánt termék megnevezése.

– 8411 Veszprém, Szövetkezet utca 4. alatti székhelyünkön személyesen.

A termékek átvétele házhoz szállítással lehetséges, vagy rendkívüli esetben (néhány termékcsoport esetén) előre egyeztetve veszprémi átvétel is lehetséges.

3./ Regisztráció

Regisztráció nélküli vásárlás:

Webáruházunkban külön regisztráció nélkül is lehetséges a vásárlás. Ebben az esetben kizárólag a vásárlással összefüggő adatok kerülnek rögzítésre, melyet egy következő vásárlásnál az Ügyfélnek ismételten meg kell adnia. Ebben az esetben is az Ügyfélnek el kell fogadnia ÁSZF-et.

Vásárlás regisztrációval:

A regisztráció legnagyobb előnye, hogy ismételt vásárlás esetén nem kell újra megadni a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat. Fontos azonban, hogy az Ügyfél kötelezettsége , hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissítse annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Fiókom linkre kattintást követően elérhető Fiók adatok menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
Regisztráció esetén az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Bemutatóterem és ügyfélszolgálati iroda elérhetőségei:
Webáruházak Kft
8411 Veszprém, Szövetkezet u 4.
Nyitvatartási idő : munkanapokon 8 – 15.30 óráig
Telefon: +36(88) 428 702 , 30/952-1153
Weboldal: https://www.digitalbau.hu/
E-mail: kata(kukac)digitalbau.hu

4./Termékinformáció
A Szolgáltató mindent megtesz a termékek alapvető tulajdonságainak minél hitelesebb feltüntetése érdekében. Termékleírásaink a gyártók által megadott technikai adatok és a vásárlói tapasztalatok alapján folyamatosan fejlődnek. A termékről készült fényképeket a rendelkezésre álló technológiai korlátok keretein belül a legmagasabb minőségben törekszünk bemutatni, azonban a fotó és a késztermék közötti árnyalatnyi eltérés előfordulhat, melyért felelősséget nem tudunk vállalni.

A monitoron megjelenő kép digitális lefényképezése jelentősen megváltoztatja a monitoron megjelenő eredeti színeket !! A termékeket veszprémi bemutató termünkben előzetes bejelentkezést követően személyesen is megtekinthetik.

A gyártóknak jogukban áll a termékeik műszaki adatait módosítani, illetve a gyártmányokat is megszüntetni minden előzetes bejelentés nélkül. Bár a lehető legnagyobb körültekintéssel járunk el a termékek adatainak feltüntetésénél, hibákat mi is követünk el. Ha hibát talál valamelyik termék leírásánál, kérjük, szíveskedjen felénk jelezni a problémát.

A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

A vételár mindig a kiválasztott termék adatlapján feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve tartalmazza. A termékek vételára abban az esetben tartalmazza a kiszállítás költségét, amennyiben a termék adatlapján a díjmentes szállítás jelezve van. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

5./ Vásárlás a kosár használatával 

Megrendelés online feladására a digitalbau.hu webáruházban regisztráció nélkül, illetve regisztrációt követő bejelentkezés, majd a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba rakom” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a honlap jobb felső sarkában található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább a pénztárhoz ” feliratra kattintva a megjelenő űrlap mezőinek kitöltése szükséges a megrendelés leadásához. Szükség szerint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez..

Ha minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta a szállítási módot és a fizetési feltételt, akkor a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva történik meg a rendelés leadása, amellyel az Ügyfélnek  fizetési kötelezettsége keletkezik.

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a fiókom gombra kattintva a rendelések menüpontban.

6./Megrendelések és árajánlatok, levelek feldolgozása:
A beérkező megrendeléseket, árajánlat kéréseket levelek feldolgozását munkaidőben 8-16 óráig végezzük, azonban rendszerünk éjjel-nappal fogadja a beérkező megrendeléseket és érdeklődéseket. A munkaidőn túl érkező rendeléseket, érdeklődéseket a beérkezést követő munkanapon dolgozzuk fel.

Szolgáltató az Ügyfél megrendelésének megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton ( e-mail ) visszaigazolni. Amennyiben az Ügyfél regisztrált vásárló a honlapról automatikusan visszaigazolást kap a megrendelés beérkezéséről. A megrendelés beérkezését követően visszaigazoljuk írásban (e-mail ) a szállítás várható időpontját, mellyel létrejön a vásárlási szerződés. Amennyiben a Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően 48 órán belül ( a munkaszüneti napok nem számítanak bele) nem értesíti írásban az Ügyfelet a szállítás várható időpontjáról az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól és a vásárlási szerződés nem jön létre.

A megrendelést csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges adatokat ( termék egyértelmű megjelölése, szállítási és számlázási adatok, telefonszám ) hiánytalanul megadja. Ennek elmulasztásából eredő károkért és késedelemért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

A megrendelés teljesítéséhez szükséges egyeztetés írásban, ( e-mail ) történik. Kérjük olyan e-mail címet adjanak meg a levelezéshez melyet csak Önök használnak és rendszeresen ellenőriznek. Ingyenes levelező rendszerek közül a Gmail, a Freemail rendszerint probléma nélkül működik, a Citromail és a Vipmail, stb. rendszerek esetén gyakran tapasztalunk problémát.

A megrendeléseket rendszerint 5 munkanapon belül teljesítjük, egyedi gyártású termékek esetén 2-6 hetes szállítási határidők jellemzőek a termék jellegétől függően, melyről a termékek adatlapja ad bővebb tájékoztatást. Mindent elkövetünk hogy ne forduljon elő, azonban fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések előzetes egyeztetést követő visszautasítására , részben vagy teljes egészében. Eladó a termék adatlapján szereplő szállítási határidőtől eltérő szállítási időpontot is visszaigazolhat, melyről e-mailben köteles az Ügyfelet tájékoztatni.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

7./Fizetési és szállítási feltételek

A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével szállítja házhoz.

Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

A megrendelt termékek szállítása minden esetben előzetes írásbeli értesítés alapján, arra a címre történik, amely a rendelésnél megadásra kerül.
Kérjük a szállítási címet és időpontot úgy határozzák meg, hogy az áruátvétel időpontjában munkanapokon 8-17 óráig a futárnak lehetősége legyen az áru átadására.

Amennyiben a szállító nem talál a kézbesítés helyén senkit, telefonon veszi fel a kapcsolatot a címzettel és még egy alkalommal díjmentesen megkísérli a kézbesítést. Ezért fontos, hogy olyan telefonszámot adjon meg a megrendelésnél, amelyen az átvevő személy elérhető.
Amennyiben a második kézbesítés is sikertelen akkor a terméket visszaszállítják hozzánk azonban a visszaszállítás költsége a vevőt terheli.
Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyeztetett szállítási határidőket betartsa. Mindazonáltal Szolgáltatót nem terheli felelősség a közúti szállítás során történt, a szállítási szerződésen kívül álló harmadik fél által vagy az Ügyfél által vagy egy előre nem látható események okozta késedelemért.

A termékeink szállítási költsége termék kategóriánként változnak, a rendelés lezárása előtt minden esetben egyeztetésre kerül.

Néhány termékcsoport esetén a termék mellett nem tüntettünk fel árakat. Ezekkel a termékekkel kapcsolatban kérjük árajánlatért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
Szolgáltatónak jogában áll árait módosítani, azonban rendeléskor mindig azt az árat vesszük figyelembe, amely a rendelés pillanatában a https://www.digitalbau.hu/ honlapon szerepel. Szolgáltató a rendelés beérkezése és a kifizetés közötti esetleges árcsökkentés esetén az Ügyfél részére a kedvezőbb árat számolja fel.

Vásárlóink számára az alábbi fizetési módot tudunk felajánlani.
– Utánvét vagy előre utalás a díjmentesen szállítható max. 40 kg tömegű termékeink esetén

– Előre utalás számla ellenében az egyedi szállítási költséggel kiszállítandó nagy méretű vagy 40 kg-ot meghaladó tömegű termékek esetén

– Egyedi elbírálás alapján kizárólag közintézmények, Állami és Önkormányzati tulajdonú szervezetek részére 8 naptári napos halasztott fizetés

Előre utalás esetén a vásárlásról előlegbekérőt állítunk ki, ez alapján történik a termék eladási árának bekérése. Kérjük az átutalásnál a kiegyenlítésre kerülő számla sorszámát írják a közlemény rovatba ( pl. Web-1523. sz. számla kiegyenlítése ). Előlegbekérő és nélkül kérjük semmilyen összeget ne utaljanak bankszámlánkra !!

8./ Számlázás

Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus továbbítású számlát állíthat ki az Ügyfél által megadott email címére.  A díjbekérő számlát csak azon Ügyfelek részére küld a Szolgáltató, akik olyan terméket vásárolnak aminél utánvétes fizetési mód nem választható, illetve előre utalásos fizetési módot választottak.  Az e-mail-ben kiküldött  díjbekérő számla tartalmazza azt az összeget, amit az Ügyfél banki átutalással köteles kiegyenlíteni.
Szolgáltató az Ügyfél részére a vásárlás igazolására, papíralapú számlát állít ki melyet a csomagban vagy postai úton küld el az Ügyfél részére.
Azok az Ügyfelek, akik az online megrendelés során a személyes átvételt választották, a kiválasztott üzletben kapnak nyomtatott számlát az eladótól.

9./Szállítási módok és költségek:

Termékeink jelentős részénél kínálunk díjmentes házhoz szállítást melyről minden esetben a termék részletes adatlapja nyújt tájékoztatást. Néhány termék esetén a díjmentes szállítás feltétele a minimális rendelési mennyiséget elérő volumen vásárlása.

A díjmentes szállítás esetén a termék mellett feltüntetett ár bruttó, leszállított ár melyen felül semmilyen jogcímen nem fizet az Ügyfél. Ezek jellemzően tekercses hálók, árnyékolók, drótfonatok,

Szállítás egyedi ajánlat alapján:
Ezeknél a termékeknél a megrendelést megelőzően tételes árajánlatban kerül részletezésre a szállítási költség. A megrendelés befogadása kizárólag azt követően lehetséges ha az Ügyfél a megajánlott szállítási költséget írásban elfogadta.

A raklapos szállítás
raklapköltség: bruttó 3.556 Ft / raklap
szállítási költség mely 14.097.- Ft / raklap. Az EUR raklapokon szállított termékek esetében a raklapcserére lehetőséget biztosítunk.
Abban az esetben ha a szállítási cím behajtási engedély köteles körzetben található sajnos a kerület által meghatározott behajtási költséget is érvényesítjük.

Alumínium profilok szállítása

2 méteres szálban 0 – 40 kg-ig 2.921.- Ft
3 méteres szálban 0 – 100 kg-ig 6223.- Ft
Lemezek, lemezek és profilok egyidejű rendelése, profilok szállítása 3 fm-nél hosszabb szálakban
300 kg-ot meghaladó rendelés, vagy behajtási engedélyhez kötött szállítási övezetbe történő szállítás egyedi kalkuláció alapján

A megrendelt és kifizetett maximum 6,5 méter hosszú profilok Veszprém- Kádártai telephelyünkön szállítási költség nélkül előre egyeztetett időpontban személyesen is átvehetők.

10./Fontos tudnivalók a csomagok átvételével kapcsolatban:

Utánvéttel történő fizetés esetén a megrendelt termék/termékek ellenértékét a futárszolgálat alkalmazottjának kell kifizetni, a szelvényen feltüntetett érték alapján, ezért kérjük a szállítás egyeztetett időpontjára biztosítsák a szükséges mennyiségű készpénzt.
Az Ügyfél hibájából másodszor is sikertelen kézbesítés esetén ennek tényéről értesítjük az Ügyfelet. Amennyiben az Ügyfél ismételt kézbesítést kér a korábbi kézbesítés sikertelenségéből felmerült költségek megtérítését ( a termék jellegétől függően , előzetesen egyeztetve) az ismételt továbbítás esetén felszámítjuk.

A szállítás napján szállítási cím változtatást nem tudunk elfogadni !

A küldemény átvételekor a kézbesítő alkalmazottjának jelenlétében kérjük ellenőrizze annak sértetlenségét. Ha a küldemény sérült és nincs hozzá mellékelve a sérülésről szóló kárfelvételi jegyzőkönyv, kérjük azonnal értesítsen bennünket . Szállító nem vállal felelősséget a szállítás, továbbítás útján történő károkért. Ezért amennyiben a termék sérülten érkezik , szükséges a  kárfelvételi jegyzőkönyv felvétele, ennek elmaradása esetén a kárigényt nem tudjuk befogadni.

11./ Jótállási, garanciális információk:

A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásának napjával kezdődik. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
– szakszerűtlen felszerelés ( illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
– rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
– helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
– elemi kár, természeti csapás okozta.

Amennyiben a termék rendeltetésszerű használat mellett a jelzett időponton belül meghibásodik kérjük az ASZF 3. pontjában megadott ügyfélszolgálati elérhetőségeken jelezze ügyfélszolgálatunkon a hibát, ahol a termék jellegének megfelelően bővebb segítséget tudunk nyújtani. Amennyiben a meghibásodott termék visszaküldésére kerül sor úgy annak visszaszállítási költsége a vevőt terheli. Az esetleges garanciális problémák intézése illetve a meghibásodott termék átvételének helye Veszprém, Szövetkezet u 4. sz alatti telephelyünkön történik.

Az Ügyfél által megadott méretek alapján legyártott egyedi termékek esetén – amennyiben a termék hibás a gyártási idők figyelembe vételével soron kívül cseréljük. A részünkre visszaküldött küldeményt nem áll módunkban átvenni abban az esetben, ha az portóval, értéknyilvánítással vagy utánvéttel terhelt.

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 17. pontban feltüntettettek alapján.

12./A vásárlástól való elállás joga

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
– a terméknek,
– több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
– több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
– ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14)  napon belül a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:
olyan nem előre gyártott, vagy a kérésére importált termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
Webáruházunkban ezek a termékkategóriák:
– Személyre szabott árajánlat alapján gyártott kerítések és kapuk
– Egyedi méret alapján gyártott vagy importált hálók és mászókötelek
– Műkő kerítésfedlapok és műkő kerítésrendszer, beton termékek, virágládák
– Színes kerítésfalazó rendszer ( egyedi import)
– A termék részletes adatlapján jelzett egyedileg importált, vagy csak rendelésre szállított termékek
Az elállási jog korlátozásáról a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásában minden esetben tájékoztatja az Ügyfelet.
Az egyéb feltételeket a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet tartalmaz.

13./Elállási jog alkalmazása a gyakorlatban
Az Ügyfél elállási szándékát  jelezheti elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatával, melyet írásban köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján, esetleg személyesen ) az ÁSZF. 3. pontjában részletezett ügyfélszolgálati elérhetőségeken a Szolgáltató részére.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.  Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
Postai úton feladott elállási nyilatkozat  esetén a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail  küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az ÁSZF 3.pontjában megjelölt ügyfélszolgálati címre visszajuttatni legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

Az elállási jog gyakorlása a termék visszaküldésének költsége az Ügyfelet terheli, ennek megfelelően a utánvéttel érkező csomagokat a Szolgáltató nem veszi át. A visszaküldött csomagok ellenőrzését Szolgáltató dokumentálja a későbbi viták elkerülése érdekében.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat vagy rongálás miatt következett be.

Egyeztetést követően az ügyfél által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül visszatérítjük.
Panaszok és elállás jogának bejelentése az ÁSZF. 3. pontjában feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken lehetséges.

A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során Szolgáltató az ügyfél bankszámlájára utalja az elállás miatt visszatérítésre kerülő összeget.

14. Szavatosság

Kellékszavatosság

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint  kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

15./Adatkezelés, személyes adatok védelme

Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számlakiállításhoz, a garanciához. Nélkülük a rendelés visszavonható és érvénytelennek minősül. A honlap használatával az Ügyfél teljes körű felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek.

Az Ügyfél által megadott adatokhoz állandó hozzáférhetőségi és helyreigazítási joga van, az aktuális európai és nemzeti törvénynek megfelelően. Az Ügyfél bármikor jogosult regisztráció során helytelenül rögzített adatainak törlésére / módosítására illetve kérheti a Szolgáltatótól a megadott adatok törlését vagy módosítását.

Szolgáltató az Ügyfél adatait bizalmasan kezeli és nem adja át harmadik fél részére a személyes adatokat. Kivételt képez, amikor a harmadik fél a Szolgáltató szerződéses alvállalkozója, (pl: futárszolgálat) és az Ügyféllel kötött vásárlási szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen a legszükségesebb adatok átadása.
A szállító vállalatok szerződésben nyilatkoznak az adatok bizalmas kezeléséről. Az adatok kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járnak el. Adatait írásos vagy e-mailben történő kérésre bemutatjuk, módosítjuk vagy töröljük (kivételt képeznek azok a számla adatok – a számlák tőpéldányai -, melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény Kötelez).

Kezelt személyes adatok :
– Regisztrációhoz: e-mail cím, felhasználó név és jelszó
– Vásárláshoz: E-mail cím, számlázási név és cím, szállítási név és cím, mobil telefonszám

A weboldal böngészése közben statisztikai célból, a google analytics rendszere a weboldal teljesítményének mérése céljából rögzít látogatási adatokat ( pl, legkeresettebb tartalmak, látogatás földrajzi hely alapján, látogatások időtartama, stb.).

Regisztráció esetén az adatszolgáltatás önkéntes. A vásárláskor az adatszolgáltatás kötelező melynek jogalapját a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. (Avtv.) 3§ ‘2.) bek. a pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása adja. A hozzájárulást az Ügyfél az egyes adatkezelés tekintetében a honlap használatával, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Szolgáltató az Ügyfél által megadott adatokat nem ellenőrzi, az adatok valódiságáért , a megadott e-mail cím kizárólagos használatáért az Ügyfél felel. Ennek megfelelően a megadott e-mailről történő belépésekkel, megrendelésekkel, kommunikációval összefüggésben mindennemű felelősség az Ügyfelet terhel. Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik személy adatait adta meg és ezzel bármilyen kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szemben kártérítés követelésére, illetve az eljáró hatóságok számára teljes körű adatszolgáltatásra a jogsértő személyazonosságának megállapítására.

Az adatkezelés időtartama a jogszabályok által ( pl. Számviteli jogszabályokban ) meghatározott mindenkori megőrzési kötelezettségek teljesítéséig tart.

Az ügyfél által megadott adatokat a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni. A megrendelések teljesítése, az informatikai rendszer üzemeltetése és a számviteli szabályok betartása érdekében a Szolgáltató jogosult adatfeldogozók igénybevételére ( rendszert üzemeltető, könyvelő, szállító ) . Szolgáltató a külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felel.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az ÁSZF. 2 pontjában megadott ügyfélszolgálati elérhetőségeken gyakorolhatja.
Promóciós anyagok, hírlevelek
Szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címekre hirdetést vagy reklámot csak kifejezetten az ügyfél kérésére, vagy hozzájárulásával küld, figyelembe véve a jogszabályi előírásokat. A promóciós információkat az Ügyfél bármikor letilthatja.

16./A felelősség korlátozása

Az Értékesítési Rendszerben való vásárlás feltételezi, hogy az Ügyfél birtokában van az Internet nyújtotta lehetőségeknek és azok korlátainak, melyeket tudomásul vesz és elfogad, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

Az Szolgáltató semmilyen módon nem felelős a folyamatokban előforduló, az alább felsorolt pontokban foglalt eseményekből bekövetkezett hibákért, s emiatt bekövetkezhető érdeksérelemért, bármilyen okból is következtek be:
Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat
Bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami megakadályozza a honlap akadálytalan működését, a kapcsolatfelvételt és a vásárlást.
Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
Bármely papír, vagy elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat elvesztése.Bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése. Bármilyen program,- technikai hibából bekövetkezett esemény következményei.
Az eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt vagy indirekt, ami az Értékesítési Rendszerhez való csatlakozás miatt következett be, a kapcsolódás és a vásárlás minden esetben az Ügyfél felelősségére történik.

Az Ügyfél felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Az eladó nem vonható felelősségre vis maior esetén vagy bármilyen olyan dologgal kapcsolatos eseményért, ami nem az irányítása alatt áll, s amire közvetlen ráhatása nincs.
Az eladó jogi úton érvényesíti érdekeit minden olyan személyekkel szemben, akik csalást követnek el vagy annak elkövetésével próbálkoznak. Az eladó nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására elkövetett csalás miatt.
Abban az esetben, ha az Ügyfél valamilyen formában megsérti a szabályokat, a Szolgáltató szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vásárlását. Ebben az esetben az Ügyfél semmiféle kártérítésre igényt nem tarthat és semmiféle jogorvoslatnak nincs helye.

A weboldalon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja, mely nem változás nem érinti az adott időben már folyamatban lévő megrendeléseket. Szolgáltató törekszik rá, hogy a weboldalakon található információk napra készek legyenek. Az itt található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a Szolgáltató tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére.

17. Jogérvényesítési lehetőségek:

Ügyfélszolgálati iroda:
Webáruházak Kft
8411 Veszprém, Szövetkezet u 4.
Nyitvatartási idő : munkanapokon 8-16 óráig
Telefon: +36(88) 786 618, 30/952-1153
Kapcsolattartó : Krempánszki Kitti
Weboldal: https://www.digitalbau.hu
E-mail: kata@digitalbau.hu
Kötelező válaszadási idő: írásban beérkezett megkeresésekre 2 munkanap

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.
A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató rögzíti és az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.
A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.
A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat az ÁSZF  17. pontjában megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.
Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerinti Járási hivatalban működő fogyasztóvédelmi szervezethez. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület.
A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

18./ Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok:

– Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
– A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény
– A kereskedelemről szóló 2005 évi CLXIV törvény
– A termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény
– A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
– Az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről és az üzleten kívüli
kereskedés folytatásának egyes feltételeiről szóló 370/2004. (XII.26.) Korm. Rendelete
– A fogyasztóval kötött szerződésekben tisztességtelennek minősülő
feltételekről szóló 18/1999.(II.5.) Kormányrendelet
– Távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet
– Az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának
feltételeiről szóló 4/1997.(I.22.) Kormányrendelet
– Az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról szóló 15/1989.(IX.7.) KeM rendelet
– A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási
igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet
Bírósági eljárás.
Ügyfél jogosult fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyről szóló 1959. évi IV. Törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. Törvény rendelkezései szerint. Jogi viták esetén felek a Veszprémi Városi Bíróság illetékességét kötelezően ismerik el.